De aandacht voor de hoeve- en streekproducten is sedert 2008 sterk gestegen en kadert binnen de Europese richtlijnen inzake een duurzaam landbouw- en visserijbeleid. Innovatie, kwaliteit en lokale herkenbaarheid zijn de trefwoorden voor bedrijven die de weg van de verbreding kiezen. Om economisch rendabel te zijn, is een zekere schaalgrootte noodzakelijk. Food Market biedt deze aan, samen met een professionele omkadering en advies in dit bijzondere segment. Een van de pijlers waarop Food Market steunt is het slaan van een brug tussen aanbodzijde – boeren, tuinders, kruidenkwekers, fruittelers, melkbedrijven, ambachtslieden, wijnbouwers, bierbrouwers, vissers & visveiling, kwekers van runderen en varkens, etc. en u – de consument – aan de andere zijde.

We gaan dit niet alleen doen via labelling. Geloven we niet in labels? Ja hoor, er zijn zeker goede labels zoals 100% West-Vlaams, het biogarantielabel en MSC. Wij laten echter vooral ons gezond verstand primeren: we gaan in dialoog met de producent, we ontmoeten hem op afhaalmomenten en events. We brengen bezoeken aan zijn productiewerkplaats en laten hem of haar het verhaal doen.
Door dit directe contact ontstaat er vanzelf zowel kennis als vertrouwen in dit edele product, iets wat vroeger vanzelfsprekend was. Alle verkochte producten lopen over het netwerk-platform Food Market. Deze staat in voor de marketing, de organisatie, de logistiek en de financiële afhandeling van de transacties.

Het grote voordeel voor u als consument is dat u nu over alle producten kan beschikken die op onze West-Vlaamse gronden gekweekt, geproduceerd of in ‘Vlaamse’ wateren gevangen werden.
Food Market geeft de voorkeur aan lokale producten die hoog scoren inzake sociale en economische duurzaamheid, iets dat zich o.a. uitdrukt in een eerlijke prijs voor de producent die ze zelf bepalen. Daarnaast besteden de aangesloten producenten veel aandacht aan ecologische factoren zoals verpakking, afval, water, reststromen en zo meer.

Food Market speelt in op de achterblijvende beschikbaarheid van lokale en duurzame producten in de reguliere handel en de wazigheid rondom het begrip ‘duurzaamheid’.